Spoločnosť Maloni spol. s r.o. (ďalej len "Carpul, Platforma, my, nás, naše"), ktorú zastupuje Rostislav Sikora ako správca údajov, sa zaväzuje chrániť a rešpektovať tvoje súkromie.


1. Aké tvoje údaje zhromažďujeme?

Môžeme zhromažďovať informácie, ktoré si nám poskytol pri používaní našej platformy, vyplnením formulárov alebo môžeme informácie zhromaždovať automaticky, ak sa zaregistruješ prostredníctvom sociálnej siete (Facebook alebo Google).

Typické informácie, ktoré získavame a ukladáme, môžu obsahovať:

 • povinné informácie pri registrácii na Carpule: tvoje meno alebo prezývka, e-mailová adresa,dátum narodenia, pohlavie a zašifrované heslo
 • povinné informácie pri registrácii cez sociálnu sieť: tvoje meno alebo prezývka, e-mailová adresa
 • odkaz na profil na sociálnej sieti
 • mobilný telefón
 • fotografia
 • tvoj popis
 • podrobnosti o tvojom aute
 • podrobnosti o možnostiach fajčenia alebo domácich zvieratách v tvojom aute počas prepravy
 • podrobnosti rezervácie
 • podrobnosti žiadostí prepravy zásielok a ponúk
 • ponuky jázd
 • tvoje predvoľby upozornení
 • tvoje predvoľby upozornení
 • podrobnosti o tvojich návštevách: IP adresa, posledná návšteva, počet návštev
 • hodnotenia


2. Uchovávanie údajov

Tvoje údaje sú uložené nasledovne:

 • 10 rokov po tvojej poslednej návšteve našej platformy alebo po zablokovaní účtu
 • 2 roky po uzatvorení účtu

Po uvedených obdobiach sú tvoje údaje z databázového servera úplne odstránené a hodnotenia anonymizované.


3. Ako používame informácie, ktoré od teba zhromažďujeme?

 • k posielaniu informácií týkajúcich sa služby e-mailom a / alebo textovou správou a / alebo inými komunikačnými prostriedkami (napr. potvrdenie rezervácie)
 • k úprave tvojho používateľského profilu na našej platforme
 • k zabezpečeniu súladu s platnými zákonmi, našimi podmienkami používania a upozornením na ochranu osobných údajov. Niektoré priestupky, ktoré považujeme za nevhodné, môžu viesť k pozastaveniu tvojho účtu
 • k posielaniu marketingových materiálov
 • k informovaniu o všetkých zmenách na našej platforme
 • k správe našej platformy a pre interné operácie, vrátane riešenia problémov, analýze dát, testovaniu, výskumu a na analytické a prieskumné účely
 • ako súčasť nášho úsilia udržať našu platformu bezpečnú a zabezpečenú


4. Kto je príjemcom informácií, ktoré od teba zhromažďujeme a na aké účely?

Keď využívaš naše služby, niektoré tvoje informácie sú zdieľané s našimi členmi komunít, či už v tvojom verejnom profile alebo počas procesu rezervácie (napr. telefónne číslo alebo e-mail alebo sociálny profil člena, s ktorým budeš zdieľať jazdu).

Nikdy nezdieľame žiadne osobné údaje tretím stranám.


5. Aké sú tvoje práva vo vzťahu k tvojim osobným údajom?

Ak to umožňuje zákon, máš právo získať kópiu osobných údajov, ktoré vlastníme. Skôr ako odpovieme na tvoju žiadosť, môžeme ťa požiadať o overenie tvojej totožnosti a o uvedenie ďalších podrobností, aby sme mohli lepšie reagovať na tvoju žiadosť. Budeme sa snažiť reagovať v primeranom časovom rámci a v každom prípade v časovom rámci zákona. Ak chceš toto právo uplatniť, kontaktuj nás prostredníctvom kontaktných údajov uvedených nižšie(pozri časť 8.).

Ako člen našej platformy môžeš tiež získať prístup k svojim osobným údajom, ktoré uchovávame prostredníctvom svojho účtu a môžeš ich opraviť, zmeniť alebo odstrániť nepresné informácie. Svoje osobné údaje môžeš tiež zmeniť alebo zmazať, keď nás kontaktuješ pomocou kontaktných údajov uvedených nižšie (pozri časť 8.). Kedykoľvek môžeš svoj účet uzatvoriť on-line a máš právo vzniesť námietky k spracovaniu tvojich osobných údajov.


6. Cookies a podobné technológie

Pozri Pravidlá pre Cookies .


7. Zmeny v našom oznámení o ochrane osobných údajov

Akékoľvek zmeny, ktoré môžeme vykonať v našom oznámení o ochrane osobných údajov v budúcnosti, budú zverejnené na tejto stránke.


8. Kontakt

Ak by si nás chcel kontaktovať so svojimi názormi o našich postupoch ochrany osobných údajov, alebo s akýmkoľvek podnetom týkajúcim sa tvojich osobných údajov, môžeš tak kedykoľvek urobiť odoslaním e-mailu na info@carpul.eu .