Predmet

Spoločnosť Maloni spol. s r.o. (ďalej ako "Carpul") vyvinula platformu pre zdieľanie automobilov dostupnú na internetovej stránke na adrese www.carpul.eu. Akýmkoľvek typom registrácie na Carpule súhlasíš s podmienkami používania v plnom rozsahu.


Kľúčové podmienky

  • Tvoje osobné údaje spracovávame a uchovávame v súlade s nariadením GDPR. Pozri Politika ochrany súkromia a osobných údajov .
  • Používaním Carpulu súhlasíš, že budeš dodržiavať všetky platné vnútroštátne a medzinárodné zákony, predpisy a normy. Musíš mať najmenej 18 rokov.
  • Všetky ponuky/požidadavky musíš publikovať pod vlastným menom a na vlastnom účte. Všetky informácie, ktoré zadáš v ponukách, sa považujú za pravdivé.
  • Carpul si vyhradzuje právo odstrániť alebo upraviť ľubovoľný obsah na základe interných kritérií. Carpul si tiež vyhradzuje právo kedykoľvek, a bez predchádzajúceho upozornenia, a bez akejkoľvek kompenzácie odmietnuť používateľovi prístup k svojmu používateľskému kontu na Carpule.
  • Carpul nenesie žiadnu zodpovednosť za škodu na majetku alebo zdraví používaním našej služby.
  • Carpul nenesie žiadnu zodpovednosť za inzerciu a cenové vyrovnanie medzi vodičom a cestujúcim.
  • Carpul služby sú bezplatné.

Platnosť podmienok

Podmienky sú platné, kým sa nezmenia. Zaväzujeme sa informovať používateľov o všetkých zmenách vopred.